Vse učence Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica vabimo k sodelovanju na fotografskem natečaju na temo

»POMLAD V VSEJ SVOJI LEPOTI«.

 

Vsak učenec lahko pošlje največ dve fotografiji na e-naslov solskaskupnost.brestanica@gmail.com skupaj s svojim imenom in priimkom
najkasneje do 15. maja 2023.

 

Ob zaključku natečaja se nam obeta fotografska razstava s 5 najboljšimi fotografijami po oceni žirije.

 

Vabljeni k sodelovanju!

Predstavniki šolske skupnosti z mentoricama, Andrejo Dvoršek in Suzano Robek

Dostopnost