Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada

Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica bo vsem učencem v šolskem letu 2022/2023 ponudila možnost brezplačne izposoje učbenikov iz
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta mora vsak učenec učbenik vrniti šoli. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali jih ne bo vrnil, vam bo šola v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. I. RS, St. 12/28. 2. 2020) izstavila račun za plačilo odškodnine.

Če ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenik v šoli, izpolnite odjavnico, ki
jo učenec dobi pri razredničarki ali na spletni strani šole. Odjavnico naj
otrok vrne razredničarki do 24. 6. 2022.

Uradno obvestilo
Odjavnica

1. Ucbeniski sklad

Analiza ankete o šolski prehrani za leto 2021/2022

Anketa je bila izvedena med 19. 4. 2022 in 27. 4. 2022. Reševala se je v elektronski obliki. Učenci od 1. do 4. razreda so izpolnjevali anketo doma skupaj s starši, učenci od 5. do 9. razreda pa v šoli, pri oddelčnih skupnostih. Rešenih je bilo 130 anket.

Podrobni rezultati ankete!

Anketna vprašanja je sestavila organizatorica šolske prehrane v sodelovanju s člani Komisije za šolsko prehrano. Vprašanja se navezujejo splošno na šolsko prehrano, šolsko malico ter kosilo, na uživanje sladkarij in pijač ter količina gibanja.

Dostopnost