Skoči na glavno vsebino

Zaposleni

     
  Ravnateljica: Martina Ivačič 

  Pedagoginja: Veronika Matjašič
  Knjižničarka: Katja Zorčič
  Tajnica: Barbara Žičkar
  Računovodkinja: Marjanca Habinc
  Vodja šolske prehrane: Natalija Salmič 
  bcvnv  
     
  Razredniki  
  1.a  Manca Moškon
  2.a  Metka Vutkovič
  3.a  Katja Kordelc
  4.a  Anja Mirt
  5.a  Suzana Robek
  6.a  Damjan Kos
  7.a Urša Vidmar
  7.b Marjanca Penič
  8.a Natalija Salmič
  9.a  Milena Žičkar Petan
  9.b  Vesna Požun
     
     
  Ostali strokovni delavci
 
  Rebeka Androjna Gorišek
  Tjaša Dimitrišin
  Andreja Dvoršek

  Antonija Germ
  Anita Jug
  Mojca Mlakar
  Natalija Rovan

  Alenka Šribar
  Bernardka Vidali
     
     
     
  Strokovni delavci z drugih šol  
  Matic Ivanšek  
  Katarina Kalin  
  Jasmina Kene  
  Nina Pantić Čehajić  
  Doroteja Terihaj  
     
     
     
     
     
  Čistilke  
  Ivana Cvirn  
  Jožica Koželj  
  Marija Ferlan  
  Mihelca Žitnik  
     
  Kuharica  
  Martina Ganc  
  Marjetka Pirnar  
     
  Pomočnica kuharice  
  Brigita Urek  
  Simonca Debelak  
     
  Hišnik  
  Duško Kolenc  

 

Dostopnost