Skoči na glavno vsebino

Zaposleni

 

Ravnateljica:  Martina Ivačič martina.ivacic@osbrestanica.si
    os.brestanica@guest.arnes.si
Pedagoginja: Eva Cvetkovič eva.cvetkovic@osbrestanica.si
Knjižničarka:  Katja Zorčič katja.zorcic@osbrestanica.si
Tajnica:  Barbara Žičkar os.brestanica@guest.arnes.si
Računovodkinja: Marjanca Habinc os.brestanica@guest.arnes.si
  Elizabeta Vidmar elizabeta.vidmar@osbrestanica.si
Vodja šolske prehrane:  Natalija Salmič  natalija.salmic@osbrestanica.si

 

Razredniki    
1. a Manca Moškon manca.moskon@osbrestanica.si
1. b Veronika Roškarič veronika.roskaric@osbrestanica.si
2. a Metka Vutkovič metka.vutkovic@osbrestanica.si
3. a Katja Kelavić katja.kordelc@osbrestanica.si
4. a Anja Mirt anja.mirt@osbrestanica.si
5. a Suzana Robek suzana.robek@osbrestanica.si
5. b Nina Tanko nina.tanko@osbrestanica.si
6. a Andreja Dvoršek andreja.dvorsek@osbrestanica.si
7. a Antonija Ključevšek antonija.kljucevsek@osbrestanica.si
8. a Urša Vidmar ursa.vidmar@osbrestanica.si
8. b Marjanca Penič marjanca.penic@osbrestanica.si
9. a Natalija Salmič natalija.salmic@osbrestanica.si

 

STROKOVNI DELAVCI  
Martina Ivačič ravnateljica, učna skupina v 4. r pri SLJ, MAT
Rebeka Androjna Gorišek porodniški dopust-starševski dopust
Andreja Dvoršek SLJ v 6. in 9. razredu, dopolnilni, dodatni, ID – Novinarski krožek, Cankarjevo tekmovanje in knjižno potovanje, knjižničarka
Antonija Ključevšek GUM, OPB, GLP, OPZ, MPZ
Katja Kelavić razredni pouk v 3. razredu, dopolnilni, dodatni, knjižničarka
Damjan Kos ŠPO, OPB
Eva Cvetkovič DSP-pedagog, ISP od 1. – 5. razreda, 8.a, OPB, svetovalno delo

(2., 3. r.), JV

Anja Mirt razredni pouk v 4. razredu, dopolnilni, dodatni, OPB, knjižničarka
Mojca Mlakar KEM, NAR, OPB
Manca Moškon razredni pouk v 1. razredu, dopolnilni, dodatni,
Marjanca Penič FIZ, TIT,  NTE, MME, JV, OPB
Vesna Požun MAT, dopolnilni, dodatni
Suzana Robek razredni pouk v 5. razredu, matematika v 6. r, dopolnilni, dodatni,
Natalija Rovan ŠPO, NŠP, ŠSP, IŠP – atletika
Veronika Roškarič razredni pouk v 1. razredu, JV, OPB
Natalija Salmič BIO, GOS, organizator šolske prehrane, SPH, NPH, OPB
Alenka Šribar TJA od 6. do 9. razreda, dopolnilni, dodatni
Nina Tanko razredni pouk v 5. razredu, dodatni, dopolnilni, OPB
Bernardka Vidali ZGO, GEO, DKE
Urša Vidmar LUM od 5. do 9. razreda, LS 2, LS 3, NUM, OPB
Metka Vutkovič razredni pouk v 2. razredu, dopolnilni, dodatni,  
Katja Zorčič Knjižničarka, ISP-nadarjeni
Tadeja Zupančič OPB
Stanislav Zupančič računalničar
Milena Žičkar Petan SLJ v 7. in 8. razredu, dopolnilni, dodatni, ID – Cankarjevo, literarni, DSP – pedagoginja,  OPB, knjižničarka
Tjaša Dimitrišin stalna spremljevalka
Maja Vrisk stalna spremljevalka

 

STROKOVNI DELAVCI IZ DRUGIH ŠOL  
Katarina Kalin NI1, TJA 2, TJA 3, TJA 4. r., TJA 5. r. ,
Jasmina Kene IP – NI1/NI 3, NI2,

ID nemščina v 4. in 5. razredu

Lea Levičar DSP
Iva Prah DSP
Kristina Hosta DSP
Ines Koler DSP

 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI  
Ivana Cvirn čistilka
Simonca Debelak kuhinjska pomočnica
Marija Ferlan čistilka
Martina Ganc kuharica
Marjanca Habinc računovodkinja
Boštjan Kelher kuhar
Duško Kolenc hišnik
Jožica Koželj čistilka
Brigita Urek Kuharica
Elizabeta Vidmar računovodkinja
Barbara Žičkar tajnica VIZ
Mihelca Žitnik čistilka

 

Related Images:

Dostopnost