Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli in za nakup nadstandardne opreme. Ta sredstva omogočajo zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa ter pomagajo socialno ogroženim učencem pri udeležbi v šoli v naravi, na ekskurzijah, pri nakupu DZ in potrebščin.

Šolski sklad upravlja Upravni odbor, ki se praviloma sestane v mesecu septembru ali oktobru, potrdi razdelitev zbranih sredstev ter pripravi program za naslednje šolsko leto. Novembra bomo izvedli novoletni bazar. Šolski sklad vodi Metka Vutkovič. Ostali člani Šolskega sklada so: Nataša Požeg Dular, Maja Kozmus, Tina Čuber, Damjan Fila, Natalija Rovan in Natalija Salmič.

                                        


VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

 

 

Dostopnost