Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost in šolski parlament

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • pomaga pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

PREDSTAVNIKI ODDELČNIH SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

1.a razred: Ajna Hadžič Bekrić in Gaber Omerzu

2.a razred: Nina Lužar in Tia Šoba

3.a razred: Gal Tršelič in Rok Radej

4.a razred: Adam Župevc in Žan Lužar

4.a razred: Ida Sluga in Ula Belinc

6.a razred: Tilen Resnik, Žan Jevšnik in Žana Jevšnik

7.a razred: Maja Hriberšek in Žana Gorenc

7.b razred: Lucija Koren in Nina Kunej

8.a razred: Nika Kovačič in Pia Šturbej

9.a razred: Rožle Grubič in Zoja Požeg Dular

9.b razred: Nik Resnik in Iza Bahčič

Za predstavnico šolske skupnosti je bila v šolskem letu 2022/2023 izglasovana učenka Zoja Požeg Dular iz 9. a razreda, njena namestnica pa je Iza Bahčič iz 9. b razreda.

 

 

Dostopnost