Skoči na glavno vsebino

Ponujeni izbirni predmeti za 2024/2025

Izbor izbirnih predmetov za učence bo potekal preko e-asistenta za starše od 2. 4. do 12. 4. 2024.

   
POSTOPEK PRIJAVE NA  IZBIRNE PREDMETE

 

DRUŽBOSLOVNI (7.r – 9.r)

Predmet

 

7. razred

 

8. razred

 

9. razred

 

Šport za zdravje
Plesne dejavnosti – ples
Šport za sprostitev
Nemščina
Izbrani špot – Nogomet
Retorika / /
Literarni klub
Likovno snovanje
Turistična vzgoja
Ansambelska igra
Glasbeni projekt
Glasbena dela
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
   
Filmska vzgoja
Verstva in etika 1

 

NARAVOSLOVNI (7.r – 9.r)

 

Predmet

 

7. razred

 

8. razred

 

9. razred

 

Računalniška omrežja / /
Multimedija / /
Obdelava gradiv – les
Organizmi v naravi in umetnem okolju
Poskusi v kemiji /

 

PONUJENI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   –   4., 5., 6. razred

Predmet

 

4., 5., 6. razred

 

Šport
Tehnika
Umetnost

 

Related Images:

Dostopnost