PONUJENI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 2022/2023   –    7., 8., 9.r.

DRUŽBOSLOVNI:

 1. Nemščina ( 7.r.8.r.9.r.)
 2. Verstva in etika (7. r., 8., 9.r.)
 3. Življenje človeka na zemlji (8. r.)
 4. Retorika (9.r.)
 5. Literarni klub (7., 8., 9.r.)
 6. Likovno snovanje (7., 8., 9.r.)
 7. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (9.r.)
 8. Turistična vzgoja (7., 8., 9.r.)
 9. Ansambelska igra (7., 8., 9.r.)
 10. Glasbeni projekt (7., 8., 9.r.)

 

 NARAVOSLOVNI:

 1. Šport za zdravje (7., 8., 9.r.)
 2. Šport za sprostitev (7., 8., 9.r.)
 3. Izbrani šport – nogomet (7. r., 8., 9.r.)
 4. Računalništvo (Urejanje besedil – 7.r.)
 5. Računalništvo (Multimedija – 8.r.)
 6. Računalništvo (Računalniška omrežja – 9.r.)
 7. Obdelava gradiv – les (7., 8., 9.r.)
 8. Organizmi v naravi in umetnem okolju (7., 8., 9.r.)
 9. Poskusi v kemiji (8., 9.r.)
 10. Načini prehranjevanja  (9.r.)
 11. Sodobna priprava hrane (7., 8., 9.r.)

 

 PONUJENI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   –   4., 5., 6. razred

 1. Nemščina
 2. Šport
 3. Tehnika
 4. Umetnost

Izbor izbirnih predmetov za učence bo potekal preko e-asistenta za starše od 12. 4. 2022 do 22. 4. 2022.  

POSTOPEK PRIJAVE NA  IZBIRNE PREDMETE