NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 6. in 9. razreda  bomo izvedli v maju 2022:

6. razred

  • 4. maj 2022 – slovenščina
  • 6. maj 2022 – matematika
  • 10. maj 2022 – angleščina

9. razred

  • 4. maj 2022 – slovenščina
  • 6. maj 2022 – matematika
  • 10. maj 2022 – kemija

 

 

 

Dostopnost