Skoči na glavno vsebino

Učenci 7. razreda so pri uri naravoslovja izdelovali didaktični pripomoček iz odpadne kartonske embalaže za mleko.

Projekt Eko-paket spodbuja in izobražuje o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove ter njenem recikliranju in krožnosti. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo naravne vire.

Related Images:

Dostopnost