1. razred

1. razred VSEBINA DATUM

Kulturni

dnevi

1. Prazniki november, december 2021
2. Predstava Gozd raja, KD Krško december 2021
3. Astrid Lindgren 4. 2. 2022
4. Hermanov brlog Celje 23. 3. 2022

Naravoslovni

dnevi

1. Povej – poslušam 8. 10. 2021
2. Tekočine januar  2022
3.Živalski vrt Ljubljana maj 2022

Športni

dnevi

1. Predstavitev športov 7. 9. 2021
2. Jesenski pohod na Grmado oktober 2021
3. Spomladanski pohod na Bohor marec 2022
4. Atletski troboj 18. 4. 2022
5. Povezani v teku 21. 5. 2022

Tehniški

dnevi

1. Vstopimo v 1. razred 2. 9. 2021
2. Dan z zeliščarjem 8. 9. 2021
3. Brestanica ali te poznam? 13. 10. 2021

 

Dostopnost