Ocenjevanje

 

 

december
razred preverjanje ocenjevanje
3. razred
4. razred MAT – 8. 12. 2021 MAT – 15. 12. 2021
. .
. .
5. razred NIT – 16. 12. 2021
.
6. razred
SLJ – 2. 12. 2021
7. razred SLJ – 2. 12. 2021
. MAT – 2. 12. 2021
ZGO – 3. 12. 2021
MAT – 16. 12. 2021
8. a razred BIO – 6. 12. 2021
. ZGO – 7. 12. 2021 ZGO – 14. 12. 2021
MAT – 10. 12. 2021 MAT – 17. 12. 2021
8. b razred BIO – 6. 12. 2021
ZGO – 7. 12. 2021 ZGO – 14. 12. 2021
MAT – 10. 12. 2021 MAT – 17. 12. 2021
9. razred MAT – 2. 12. 2021
BIO – 6. 12. 2021
SLJ – 9. 12. 2021

 

Dostopnost