Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost OŠ Adama Bohoriča Brestanica

solska_skupnost

Učenci od 4. do 9. razreda se lahko vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka. Predstavnika posredujeta predloge, želje, pripombe svojega oddelka oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti učencev.

  1. septembra je potekala 1. seja šolske skupnosti, kjer so učenci sprejeli Letni program dela. Na seji so predstavniki oddelkov izvolili predsednika šolske skupnosti učencev.

Predstavniki oddelčnih skupnosti za šolsko leto 2015/2016:

  1. razred: Hana Bogovič, Leon Drstvenšek
  2. razred: Ana Sluga, Maja Vertovšek
  3. razred: Pia Marie Ružič, Lej Edvard Košir
  4. razred: Maja Zakšek, Tinkara Robek
  5. razred: Žiga Cvar, Nenad Ivančič
  6. razred: Luka Požeg, Marko Resnik

 

Predsednik šolske skupnosti: Žiga Cvar

Namestnik: Luka Požeg

 

Naloge šolske skupnosti:

– zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev in jih v primeru kršitve posreduje ravnateljici in Svetu zavoda,

– sodeluje pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega glasila in informira učence o svoji dejavnosti,

– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),

– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,

– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 MESEC PREDVIDENE NALOGE
SEPTEMBER ·         sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta; volitve – predsednik, namestnik predsednika)
OKTOBER

·         Teden otroka

– sodelovanje na srečanju učencev in mentorjev OŠ na okrogli mizi ZPMK

– sodelovanje v delavnicah

NOVEMBER ·         šolski parlament in obravnava teme letošnjega parlamenta
DECEMBER

·         pomoč pri novoletnem bazarju

·         organizacija srečelova

JANUAR ·         priprave za izvedbo šolskega parlamenta
FEBRUAR

·         priprava in izvedba šolskega parlamenta

·         priprave na občinski parlament

MAREC ·         občinski parlament
JUNIJ ·         ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu, predlogi za naslednje šolsko leto

 

 

TEDEN OTROKA: 5. oktober – 11. oktober 2015….«NEKAJ TI MORAM POVEDATI«

Dejavnosti, ki bodo potekale:

*ponedeljek, 5. 10. 2015: srečanje predstavnikov otroških parlamentov v Krškem ( ZPM Krško)

*torek, 6. 10. 2015: druženje otrok iz OŠ XIV. Divizije Senovo, OŠ Koprivnica in OŠ Adama Bohoriča Brestanica (DPM Brestanica)

*odprtje razstave Mie Škoberne (DPM Brestanica)

*dan šole »Z roko v roki« ( OŠ Adama Bohoriča Brestanica)

 

                                                                                                                                             Mentorica:

                                                                                                                                             Suzana Robek

 

Related Images:

Dostopnost